Inteligentny Rozwój POIR.03.04.00-04-0381/20-002-01

CEL FINANSOWANIA: Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony www.parp.gov.pl 

PPUH “PLASTJAN” SP.J. PIOTR DZIELSKI & JAN WEISBRÓT realizuje projekt „Wniosek o dotację na kapitał obrotowy” w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, dofinansowany ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, którego celem jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 125 738,58 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 125 738,58 zł